Αποτελέσματα & Πιλοτικές Εφαρμογές

ΙΟ1 - Ηλεκτρονικό Βιβλίο Επιχειρηματικότητας

Στόχος του Ηλεκτρονικού Βιβλίου είναι η δημιουργία εκπαιδευτικών υλικών που σχετίζονταιν με την επιχειρηματικότητα προκειμένου να ενισχυθεί και να προωθηθεί το επιχειρηματικό πνεύμα ως λύση για τη μείωση της ανεργίας των νέων.

IO2 & IO3 - Εκπαιδευτική Ενότητα και Πρόγραμμα σπουδών για την Επιχειρηματικότητα των νέων της υπαίθρου

Η εκπαιδευτική ενότητα αποσκοπεί στην ενίσχυση των βασικών γνώσεων σχετικά με την επιχειρηματικότητα και τη βελτίωση των επιχειρηματικών δεξιοτήτων των νέων. Το πρόγραμμα σπουδών αποσκοπεί στην ανάπτυξη μαθημάτων επιχειρηματικότητας μεταξύ νέων επιχειρηματιών σύμφωνα με τα πρότυπα ποιότητας.

ΙΟ4 - Εγχειρίδιο

Το εγχειρίδιο έχει ως στόχο να παρακινήσει τους νέους επιχειρηματίες να δημιουργήσουν την δική τους εταιρία ή κοινωνική επιχείρηση.

Διεξαγωγή 3-φάσεων

 1. E-book Νεανικής Επιχειρηματικότητας
 2. Σειρά μαθημάτων νεανικής επιχειρηματικότητας
 3. Εγχειρίδιο ενίσχυσης νεανικής επιχειρηματικότητας

1η Φάση:

2η & 3η Φάση:

Διεξαγωγή 3-φάσεων

 1. E-book Νεανικής Επιχειρηματικότητας
 2. Σειρά μαθημάτων νεανικής επιχειρηματικότητας
 3. Εγχειρίδιο ενίσχυσης νεανικής επιχειρηματικότητας

1η Φάση:

2η & 3η Φάση:

Διεξαγωγή 3-φάσεων

 1. E-book Νεανικής Επιχειρηματικότητας
 2. Σειρά μαθημάτων νεανικής επιχειρηματικότητας
 3. Εγχειρίδιο ενίσχυσης νεανικής επιχειρηματικότητας

1η Φάση:

2η & 3η Φάση:

Διεξαγωγή 3-φάσεων

 1. E-book Νεανικής Επιχειρηματικότητας
 2. Σειρά μαθημάτων νεανικής επιχειρηματικότητας
 3. Εγχειρίδιο ενίσχυσης νεανικής επιχειρηματικότητας

1η Φάση:

2η & 3η Φάση: