Εκδηλώσεις

Τίτλος: Επιχειρηματίες της υπαίθρου

Τοποθεσία: Άδανα, Τουρκία

Ημερομηνία: 08/12/2021

Διάρκεια:1-ημέρα

Αριθμός συμμετεχόντων: 107

Τίτλος: Νεανική Επιχειρηματικότητα

Τοποθεσία: Λάρισα, Ελλάδα

Ημερομηνία: 13/12/2021

Διάρκεια: 1-ημέρα

Αριθμός συμμετεχόντων: 100

Τίτλος: Νεανική Επιχειρηματικότητα στην ύπαιθρο

Τοποθεσία: Βαρσοβία, Πολωνία

Ημερομηνία: 10/12/2021

Διάρκεια: 1-ημέρα

Αριθμός συμμετεχόντων: 45