Εκδηλώσεις

Τίτλος: Επιχειρηματίες της υπαίθρου

Τοποθεσία: Άδανα, Τουρκία

Ημερομηνία: θα ανακοινωθεί

Διάρκεια:1-ημέρα

Αριθμός συμμετεχόντων: 56

Τίτλος: Νεανική Επιχειρηματικότητα

Τοποθεσία: Λάρισα, Ελλάδα

Ημερομηνία: θα ανακοινωθεί

Διάρκεια: 1-ημέρα

Αριθμός συμμετεχόντων: 31

Τίτλος: Νεανική Επιχειρηματικότητα στην ύπαιθρο

Τοποθεσία: Βαρσοβία, Πολωνία

Ημερομηνία: θα ανακοινωθεί

Διάρκεια: 1-ημέρα

Αριθμός συμμετεχόντων: 35