Εκπαιδεύσεις

Τίτλος: Ενίσχυση Επιχειρηματικών Δεξιοτήτων

Τοποθεσία: Λάρισα, Ελλάδα

Ημερομηνία: 2021 (θα ανακοινωθεί)

Διάρκεια: 5-ημέρες

Αριθμός συμμετεχόντων: 17

Τίτλος: Mentoring

Τοποθεσία: Βαρσοβία, Πολωνία

Ημερομηνία: 2021 (θα ανακοινωθεί)

Διάρκεια: 5-ημέρες

Αριθμός συμμετεχόντων: 16