Εκπαιδεύσεις

Τίτλος: Ενίσχυση Επιχειρηματικών Δεξιοτήτων

Τοποθεσία: Λάρισα, Ελλάδα

Ημερομηνία: 8-12/11/2021

Διάρκεια: 5-ημέρες

Αριθμός συμμετεχόντων: 17

Τίτλος: Mentoring

Τοποθεσία: Βαρσοβία, Πολωνία

Ημερομηνία: 01-05/11/2021

Διάρκεια: 5-ημέρες

Αριθμός συμμετεχόντων: 16